til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Vi er fortsatt her!

Vi er fortsatt her!

Vi er tilgjengelig og i tilnærmet normal drift. Vi har aktivitet på våre byggeplasser, men tar våre forholdsregler og følger myndighetenes råd. Det er viktig at alle våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte er trygge. Vi er fortsatt tilgjengelig for oppdrag. Du må gjerne ta kontakt med oss, og så finner vi en trygg måte å få til å ta en prat på, enten e-post, telefon eller videomøte.

Aktuelt / 26.03.2020

Vi håper at du og din familie har det bra i denne spesielle tiden. Vi gjør det vi kan for å bidra i dugnaden for å hindre spredning av Koronaviruset, og tar våre kunder og ansattes helse på største alvor. Vi opprettholder aktiviteten og gjør vårt beste for å selge, bygge og overlevere boliger som vanlig. Samtidig som det viktigste for oss er at alle våre kunder og ansatte er trygge.

For å begrense smittespredningen, og opprettholde forsvarlig drift har vi blant annet iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordrer alle ansatte til å følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene
  • Bruk av hjemmekontor der det er mulig
  • Reisevirksomhet holdes på et så lavt nivå som mulig
  • Møter gjennomføres fortrinnsvis på telefon eller videomøter, i stedet for fysiske møter
  • Det er utarbeidet egne retningslinjer for redusert smittefare på bygg- og anleggsplasser fra BNL
  • Vi gjør det vi kan for å opprettholde fremdrift og våre ansattes sikkerhet. Vi ber derfor om at alt unødig opphold og besøk på våre byggeplasser unngås

Vi anbefaler alle kunder og ansatte å følge med på helsenorge.no/koronavirus for oppdatert informasjon om situasjonen og anbefalte tiltak.

Ta kontakt hvis du lurer på om det er noe vi kan hjelpe deg med, vi er her!

 

List Image

Ta vare på hverandre, både store, små og pelskledde.